Eğitim ve Öğretiminin aksamaması için gerekli fiziki ihtiyaçları karşılamak, bakım ve onarımlarını yapmak. İhalesi yapılan ve onarımı devam eden rektörlük binasının ihale şartlarına uygun ilerlemesini sağlamak için düzenli kontrollerini yapmak. İleride kurulması düşünülen kampüs alanının projelerini planlamak.