Mevcut binaların projelendirilmesi, bakım ve onarımını yaparak; sürdürülebilirliği sağlamak için çalışmalar yapmak. Bu süreçte ihaleye çıkılacak ise; maliyet hesabı yapmak, gerekli ihale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütmek ve sonuçlandırmak, 
İnşaatı devam eden binaların düzenli kontrolünü yapmak.
Mevcut binalarda engelli erişimi, telefon ve internet bağlantıları, kanalizasyon, elektrik.. gibi tüm alt yapıların bakım ve onarım işlerini takip etmek. 
İlçelerde bulunan Meslek Yüksekokulu ve Yüksek Okulların fiziki ihtiyaçlarını karşılamak için bakım ve onarım desteği sağlamak,
Yeni kurulacak kampüs alanı için ön çalışmalar yapmak, bina ve yeşil alan projeleri hazırlamak
Tüm bu çalışmalar içerisinde ve imkanlar dahilin de; mevcut sorunlara hızlı müdahale etmek, gelen tüm fiziki sorunları dikkate alarak, kalite ve güvenlikten ödün vermeden çözüme kavuşturmak, Eğitim ve Öğretim başta olmak üzere, idari çalışanların, laboratuvarların ve fiziki tüm mekanların bakım onarımını şeffaf çalışma anlayışıyla ve kaliteden ödün vermeden, yenilikçi, doğaya duyarlı ve teknolojiyi de yakından takip ederek çalışmaları yürütmek vizyonuyla çalışmaktayız.