25 Mayıs 2020 Pazartesi

Genel

521 defa okundu
18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun” ile Isparta’da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Başkanlığımızda 1 Daire Başkanı, 1 Mimar, 3 Mühendis, 4 Teknisyen, 3 Yardımcı Teknik Personel bulunmaktadır.